top of page

Privacy beleid

Disclaimer voor klassiekehomeopathiehuizen.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Huizen (Kamer van Koophandel: 60710241 ), verleent u hierbij toegang tot klassiekehomeopathiehuizen.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Klassieke Homeopathie Huizen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Klassieke Homeopathie Huizen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Klassieke Homeopathie Huizen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Klassieke Homeopathie Huizen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Klassieke Homeopathie Huizen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Klachtenprocedure

Bij klachten waardeer ik het zeer om eerst samen een gesprek aan te gaan. 

Mochten we er niet uitkomen kunnen www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl worden ingeschakeld.

bottom of page