top of page

Eerste consult

 

Geen mens is hetzelfde....

 

Klassieke homeopathie biedt een individuele behandeling, die precies op u is afgestemd. 

Het gaat daarbij niet alleen om uw klachten maar ook om u als mens.  

Ik wil graag weten waarom u deze klachten heeft en sinds wanneer. Wat voor veranderingen zijn er geweest in uw leven? Welke ziektes heeft u doorgemaakt en welke ziektes komen in uw familie voor? Wat laat uw klacht verbeteren en wat maakt de klacht juist erger?

 

Acute klachten

Als u voor acute klachten in mijn praktijk komt, is een kort consult van 30 minuten voor mij vaak voldoende om tot een middelkeuze te komen.

Bij acute klachten wil ik graag binnen 1 uur verbetering zien. Daarom geeft u me in korte afstanden een update over hoe het met u gaat. 

 

Chronische klachten

Over het algemeen bestaat het eerste consult bij chronische klachten uit 2 afspraken.

Tijdens de eerste afspraak neem ik me 45-60 minuten de tijd om uw reden van komst te bespreken. We zullen het over uw klacht hebben, maar ook over uw als mens. Mijn taak is daarbij vooral te luisteren en notities te maken. Notities maak ik, zodat ik na het consult een behandelplan inclusief analyse kan opstellen. Dat is nodig om het passende geneesmiddel voor u te vinden en om de vooruitgang van de behandeling te kunnen controleren.

Aan het eind van het eerste consult krijgt u van me een vragenlijst mee. U heeft 1 week de tijd om uw klachten m.b.v. de vragenlijst te observeren. In aansluiting daarvan maken we een tweede afspraak en gaan we samen de vragenlijst door, zodat ik zeker ben, dat ik uw ingevulde vragenlijst goed begrijp.

De tweede afspraak duurt ongeveer 30-45 minuten. Na de tweede afspraak (controleconsult) zal ik aan hand van mijn notities en de vragenlijst een passend geneesmiddel voor u zoeken. 

 

Soms is het invullen van een vragenlijst m.b.t. uw klachten niet nodig, omdat het beeld van de klachten meteen helder en duidelijk is. In dat geval kunnen we de 2 consulten achter elkaar afspreken, d.w.z. dat het eerste consult dan rond 1,5 uur (aan een stuk) duurt. 

Een week na de inname van het homeopathisch middel vraag ik u om mij te laten weten hoe het met u gaat, zodat ik eventueel de behandeling aan kan passen. Na ongeveer 6 weken is er een vervolgafspraak om te evalueren en om de verdere behandeling te bespreken.

 

Het homeopathische middel ondersteunt u van binnenuit. Het kan uw zelfgenezend  vermogen stimuleren en versterken,  waardoor uw klachten geleidelijk kunnen verdwijnen en uw lichaam beter kan functioneren. 

Aanvullend onderzoek

Als de aard van uw klacht daarom vraagt, verwijs ik u door naar een (para) medisch hulpverlener. Meestal is dat de huisarts. Ik neem alleen contact op met uw huisarts als u daar goedkeuring voor geeft. 

Vaak kan bloedonderzoek waardevolle informatie geven over uw gezondheid.  Met hulp van supplementen kan een eventuele tekort worden aangevuld. Uw lichaam zou dan nog beter op de homeopathische behandeling kunnen reageren.

Bloedonderzoek kan worden aangevraagd via mij of via de huisarts.

In mijn praktijk zie ik dat het geven van supplementen een mooie aanvulling is op het homeopathisch middel. Mijn ervaring is dat de resultaten vaak sneller en duidelijker te zien zijn als men homeopathie en supplementen combineert.

bottom of page