top of page

Tarieven

Eerste consult deel 1*   (45-60 min)                                                              .....  65 Euro    

Eerste consult deel 2*   (30-45 min)                                                              .....  60 Euro

      of

Eerste consult*           (rond 90 min)                                                              .....125 Euro

Vervolgconsult              ( 30-60  min)                                                              .....   75 Euro

Vervolgconsult kort      (tot 30 min.)                                                              .....   60 Euro

Homeopathische vaccinatie begeleiding                                                     .....    45 Euro

Opsturen herhalingsrecept                                                                            .....     gratis

Analyse en advies n.a.v. een uitgebreid ontlastingsonderzoek               .....    afhankelijk van de geïnvesteerde tijd

                                                                                                                                     v.a. 75 Euro - 150 Euro

Aanvraag dna onderzoek (iGene)  incl. alle modules                                 .....    395 Euro

Uitwerken en bespreken (30min.) van dna onderzoek                              .....   260 Euro

Advies tijdens het telefonische spreekuur is gratis.

*Het eerste consult kan soms uit twee afspraken bestaan (deel 1 ca. 60 minuten en deel 2 ca. 30 minuten), maar vaak bestaat het uit een consult van rond 1,5 uur. De prijs is uiteindelijk hetzelfde. 

Voor uw behandeling reserveer ik tijd. Wanneer u een afspraak mist of niet 24 uur van tevoren afzegt, zal ik mijn tijd in rekening brengen en u een factuur sturen.

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie (NVKH, www.nvkh.nl). 

De klassiek homeopaten, die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de homeopathische behandeling. 

Het eigen risico wordt niet beïnvloed door een homeopathische behandeling.

Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ. Voor klachten verwijs ik u naar de website van Quasir   (www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl).

 

bottom of page